Υπηρεσίες

οικοδομικές άδειες

Άδεια Δόμησης ή Οικοδομική Άδεια ονομάζεται η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, με την προϋπόθεση οι εργασίες αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και εκδίδεται μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έχει ισχύ για τέσσερα έτη από την έκδοσή της.

Συνηθέστερα, ζητείται η έκδοση άδειας τέτοιου τύπου για: ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων, κατεδάφιση κατασκευών, αλλαγή χρήσης & κατασκευή περιτοιχίσεων και περιφράξεων.

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας-Άδειας Δόμησης από το αρχικό στάδιο της πρότασης, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έρευνα των όρων δόμησης της περιοχής, την τοπογραφική αποτύπωση, στη συνέχεια, την σύνταξη των απαραίτητων μελετών, χαρακτηριστικά αναφέρουμε, αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική μελέτη από εξειδικευμένους μηχανικούς μέχρι την τελική έκδοσή της.

τοπογραφικά διαγράμματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα  Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α. 87 με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για :

 • Την έκδοση αδειών δόμησης
 • Αποτύπωση εκτάσεων
 • Εμβαδομέτρηση και διανομή οικοπέδων
 • Οριοθέτηση οικοπέδων
 • Σύνταξη συμβολαίων
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Εθνικό κτηματολόγιο

Βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός τοπογραφικού διαγράμματος πέρα από το εμβαδόν του,
είναι το εάν ευρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, η κλίση του εδάφους, η φυτοκάλυψη του, η ύπαρξη ή όχι κατασκευών
εντός του και τέλος ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

τακτοποίηση - νομιμοποίηση
αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4495/2017. Η ρύθμιση των αυθαιρεσιών καθιστάται υποχρεωτική σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί στην ιδιοκτησία αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις και όταν πρόκειται να γίνουν  συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησία, μεταβίβαση, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή γονική παροχή. 

 Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας

 • Συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων του ιδιοκτήτη όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αντίγραφο Ε9. Εύρεση στην Πολεοδομία των σχεδίων και των μελετών για το ακίνητο, εάν αυτά υπάρχουν
 • Αυτοψία στην ιδιοκτησία από εξειδικευμένο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί ακριβή αποτύπωση των χώρων και μέτρηση των διαστάσεών τους.
 • Αξιοποίηση της Νομοθεσίας και των στοιχείων του ακινήτου (όπως αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής, ειδικές κατηγορίες, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου) για την εύρεση του ελάχιστου δυνατού προστίμου.
 • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ.
 • Παράδοση στον πελάτη του πλήρη φακέλου της τακτοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια την διαδικασία για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησής σας, εάν πρόκειται για δραστηριότητα όπως τις παρακάτω:

 • Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος: σνακ μπαρ
 • Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος: εστιατόριο
 • Επιχείρηση Αναψυχής (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος): καφετέρια – αναψυκτήριο – εστιατόριο
 • Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών: παντοπωλείο, κρεοπωλείο, ψαράδικο κτλ
 • Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: κομμωτήριο, κουρείο, περιποίηση νυχιών, εργαστήριο δερματοστιξίας
 • Ξενοδοχείο και λοιπά τουριστικά καταλύματα κ.ά.

Συγκεκριμένα, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το γραφείο μας διεκπεραιώνει και την απαραίτητη «Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος». Επιγραμματικά, ο επιχειρηματίας καλείται να γνωστοποιήσει την δραστηριότητα του στον Δήμο όπου ανήκει το Κατάστημά του, έχοντας προηγουμένως κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαθέτει στην επιχείρησή του τα έγγραφα και τις μελέτες (Κατόψεις, Πυρασφάλεια, Δηλώσεις Μηχανικού, Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης κτλ) που απαιτούνται διότι θα ελεγχθεί εκ των υστέρων από τους Επόπτες της Υγειονομικής Υπηρεσίας και την πυροσβεστική.

 

αναπαλαίωση- αποκατάσταση παλαιών κτιρίων

Πρωταρχικός στόχος η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των νέων χρηστών ενός παλαιού κτιρίου. Μετά από αυτοψία στον χώρο, αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και προτείνονται λύσεις, προσαρμοσμένες στην περιοχή και την χρήση.  Με γνώμονα το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και ένα λειτουργικό περιβάλλον διαβίωσης παράλληλα με προσπάθεια για όσο το δυνατό χαμηλότερες δαπάνες το γραφείο μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό και, εφόσον το επιθυμείτε, επικοινωνία με έμπειρο συνεργείο τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, γυψαδόροι, ελαιοχρωματιστές κτλ).

διακόσμηση-διαρρύθμιση εσωτερικών- εξωτερικών χώρων

Η εσωτερική διακόσμηση ενός χώρου μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα που έχετε γι’ αυτόν. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βήμα, εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε να έρθουμε στο χώρο σας, να συγκεντρώσουμε απαραίτητες πληροφορίες τόσο για το ίδιο το κτήριο όσο για την χρήση που προορίζεται, για να σας προτείνουμε τις καλύτερες & πιο συμφέρουσες λύσεις, με τα πιο μοντέρνα και σύγχρονα προϊόντα, έπιπλα και υλικά καθώς και τις νέες τάσεις στη διακόσμηση & τις τεχνικές κατασκευής στοχεύοντας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Η μελέτη για την χρήση του χώρου μας προσφέρει προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση λύσεις, οι οποίες απεικονίζονται σε φωτορεαλιστικά τρισδιάστατα μοντέλα, μαζί με τα ανάλογα κατασκευαστικά σχέδια, εφόσον απαιτούνται.

Η πρόταση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος έρχεται μετά από συζήτηση μαζί σας ώστε το τελικό αποτέλεσμα να εκφράζει απόλυτα τη προσωπικότητα σας, να αναβαθμίζεται η λειτουργικότητα του χώρα και να ικανοποιεί αισθητικά.

Ε.Ο.Τ. σήμα-άδεια

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.